Kirkerestaurering

Vejledning til menighedsråd vedrørende kirkerestaurering

Vi bliver ofte kontaktet med henblik på råd og vejledning til menighedsråd. Vi følger Nationalmuseets retningslinier og kan henvise til følgende tekst fra Nationalmuseets hjemmeside på  www.natmus.dk:

Med hensyn til kirkens bygninger og inventar gælder det, at menighedsrådet kan rette henvendelse til Nationalmuseets kirkekonsulentfunktion for at få rådgivning om opsyn, vedligeholdelse og pleje af kirkens inventar, kalkmalerier og bygningselementer.

Menighedsrådet, eller menighedsrådets arkitekt, kan bestille besigtigelse af historisk inventar, kalkmalerier og indvendige murflader forud for istandsættelse, kalkning m.v. ved henvendelse til kirkekonsulentfunktionens sekretariat på mail, pr. telefon eller pr. brev. Kirkekonsulenternes rejseudgifter i forbindelse med besigtigelser dækkes af Kirkeministeriet.

Efter aftale med Ministeriet skal besigtigelsesrejser tilrettelægges således, at kirker i samme geografiske område besøges samtidig. Derfor har antallet af besigtigelser, deres faglige og geografiske fordeling betydning for, hvor lang ventetiden er.

I henhold til Lovgivning om Kirker og Kirkegårde rådgiver Nationalmuseets kirkekonsulentfunktion, uden udgift for menighedsrådet, indenfor følgende områder:

  • Konserveringsfaglig besigtigelse af altertavler, prædikestole og lyd- eller fontehimler, døbefonte, malerier, epitafier og andet bemalet samt træskåret historisk inventar, herunder stolestader, korgitre, døre, paneler, pulpiturer, orgelfacader samt bemalede gulve og lofter.
  • Konserveringsfaglig og antikvarisk besigtigelse af historisk inventar i forbindelse med nymaling, ønsker om tilførelse af ny billedkunst, flytning af eller ændring af inventar, oprydning på kirkelofter og ved ønske om udlån til udstillinger.
  • Konserveringsfaglig besigtigelse af kalkmalerier og anden væg-, hvælv- eller loftsmalet dekoration og udsmykning.
  • Konserveringsfaglig besigtigelse af kalkede flader forud for indvendige kalkningsarbejder. Bemærk at besigtigelse forud for udvendig kalkning desværre ikke længere er gratis, udgifterne hertil skal afholdes af menighedsrådet.
  • Antikvarisk besigtigelse ved om- og tilbygninger af kirken samt ved ændringer af murværk, hvælv og gulve, tagværker og lofter, kirkediger og portaler samt ved byggeri på kirkegård og i kirkenære omgivelser.

Efter besigtigelsen udarbejdes rapport eller andet skriftligt rådgivningsmateriale og, hvis ikke andet er aftalt, fremsendes det til menighedrådets e-postkasse og til stiftsøvrigheden. Menighedsrådet er derefter ansvarlig for at overdrage rapporten til sine samarbejdspartnere, således at rapportens retningslinjer indarbejdes i projektforslag/ansøgningsmateriale.

Menighedsrådet skal kontakte Nationalmuseets kirkekonsulentfunktion ved pludselig opståede skader, såsom brand- eller vandskade, tyveri, hærværk eller andre hændelser, der forårsager ødelæggelse på kirkebygning, kalkmalerier og inventar. Nationalmuseets kirkekonsulenter foretager umiddelbart efter skadehændelsen en besigtigelse for at medvirke til den bedste sikring af bygning og inventar. Efterfølgende istandsættelse skal godkendes af stiftsøvrigheden på baggrund af kirkekonsulenternes retningslinjer.