Kalkmalerier

Restaurering og konservering af kalkmaleri

Konservering af kalkmalerier udføres i praksis med de samme materialer og metoder som brugtes da malerierne oprindelig blev til. Udover almindelig tilsmudsning er typiske skader partielt løstsiddende pudslag, revnedannelser og afskalninger. Ved arbejde i historiske bygninger er der mange forhold der skal bedømmes før og under opgavens udførelse.

Der kan være problemer med bygningens klimatiske stabilitet eller skadelige saltbelastninger. Der kan også være større statiske problemer. Vi arbejder desuden med hvordan bygningens brug og fremtidige bevaring kan kombineres. Da kalkmalerier og arkitektur hænger uløseligt sammen, indebærer en opgave altid et tværfagligt samarbejde, hvor vi ofte arbejder med menighedsråd, Nationalmuseets konsulenter, arkitekt, ingeniør og håndværkere.

Arbejdet med kalkmalerier og andet vægmaleri kan ofte være langvarigt, og må i sagens natur udføres på stedet. ’Kalkfolkene’ på værkstedet er således vant til at være udsendt i længere perioder, og har efterhånden set det meste af Danmark. Vi beskæftiger os naturligvis også med nyere vægdekorationer udført i frescoteknik eller olie- og limfarve.