Værkstedet Steensberg Konservering

Restaurering og konservering af kirker og malerier i hele landet

Steensberg Konservering er et konserveringsværksted beliggende nord for Kerteminde på Hverringe Gods. D. 1. januar 2019 overtog Anne Marie Steensberg ledelsen af værkstedet, som indtil da hed KV Konservering og lå i Ringe.

Værkstedet blev etableret i 1986 af Karsten Vikkelsø Larsen, som er uddannet fra Kunstlinjen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i 1984. Værkstedet udfører opgaver indenfor malerikonservering, kirkeinventar, mural- og kalkmalerier, farveundersøgelser og ny farvesætning af kirkeinventar.

Vores opgaver spænder fra privatejede enkeltgenstande som maleri og skulptur til større og mindre projekter med arkitektur og inventar – oftest relateret til historiske bygninger som kirker og herregårde. Arbejdsfeltet er bredt – både hvad angår genstandenes materialer og deres alder, og vores opgaver kan variere fra enkelte timer på et maleri til flere årsværk i bygninger.

I vores arbejde kombineres moderne konserveringsmetoder og -materialer med traditionelle håndværksteknikker. Værkstedets ansatte er uddannet på konservatorskolens afdelinger for kunst og monumentalkunst og arbejdet udføres ud fra solide håndværksmæssige principper kombineret med moderne arbejdsmetoder. Der udføres altid en grundig dokumentation af genstande og det udførte arbejde.

Vi er vant til at samarbejde med mange faggrupper og i et godt samarbejde med Nationalmuseet, menighedsråd og arkitekter. På siden “referencer” er der eksempler på udførte projekter med billeder og kommentarer. Ønskes flere referencer, er du velkommen til at kontakte værkstedet under ledelse af Anne Marie Steensberg.