Malerier

Restaurering og konservering af maleri på lærred og træ

Malerier på lærred og træ består af organiske materialer, som på forskellig måde påvirkes af tidens tand. Typiske skader på malerier er afskalninger og krakeleringer i farvelaget, flænger, mørt eller slapt lærred, mørkning af fernislag og almindelig tilsmudsning. På ældre malerier består konserverings- og restaureringsarbejdet også ofte i fjernelse og forbedring af ældre mørknede reparationer.

Malerier behandles typisk på værkstedet og kommer både fra kirker, institutioner eller privatpersoner. I enkelte tilfælde behandles et maleri på stedet, hvis forholdene ikke tillader nedtagning/afmontering og fragt.

På større opgaver med konservering og restaurering af kalkmalerier og kirkeinventar følger ofte et alterstykke med maleri på lærred eller træ. Disse er ofte af historisk værdi og Nationalmuseets konsulenter er derfor på opgaven og udstikker retningslinjer fra starten. De anvendte materialer forholder sig til maleriets alder og historie.

Udvalgte opgaver med malerier