Staby Kirke

Dette billede er taget efter endt istandsættelse af kirkens kalkmalerier i 1991. Denne scene “Kongernes tilbedelse” blev fremdraget og istandsat efter at have haft adskillige skader i overfladen.

Kirken havde haft usædvanligt mange kalkninger grundet sodsværtende kakkelovne og det oprindelige pudslag og maleriets malebund var kalkfattigt og stærkt smuldrende.

Vil du vide mere om restaurering og konservering af kalkmalerier?

Læs mere